Spojenie s nami,

je zárukou

dobrého spojenia...
Aktualizované:
17.03.2020

webmaster ErioAdmin
STAVEBNÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ:


Realitná a inžinierska činnosť prípravy územia na individuálnu bytovú výstavbu
/IBV – rodinné domy/.

Zabezpečujeme projektovú prípravu IBV a územné a kolaudačné konania stavieb.

Realizácia výstavby IBV v rozsahu podľa dohody so zákazníkom.